Å se farger i et system

Farger er hva vi ser, en subjektiv visuell sensasjon!
Vår fargesans gjør det mulig å identifisere og bedømme kvaliteten av objektene
Vi ser våre omgivelser og vi ser dem i farger!

  • Farge informerer og opptar oss
  • De definerer hvor vi står og hvor vi sitter
  • De tillater oss å uttrykke våre følelser og vår identitet
  • De har kulturelle betydninger både praktiske og kommersielle

For å karakterisere en farge må man beskrive hva man ser
Det er ikke nok å identifisere fargene med pigmenter og deres blandingsforhold eller med bølgelengder og psykologisk stimulering. Hvordan en farge pigmentmessig er satt sammen er nødvendig for produksjon, - men for å kommunisere om farger, er det behov for et fargesystem som beskriver fargene eksakt slik vi ser dem

Kan se ca. 10 millioner farger
Alle med normalt fargesyn kan se rundt 10 millioner farger, men uten et fargesystem til å idetifisere dem, er kommunikasjon om farger helt umulig

NCS Natural Colour System®© er basert på hvordan vi ser farger. Fordi vi alle ser fargene likt - kan vi med NCS®© kommunisere om farger helt uavhengig av språk, kultur og oppfattelse av fargen

Dette er NCS Natural Colour System®©
NCS – Natural Colour System®© er et logisk fargekode-system som bygger på hvordan mennesker ser farger. En kode representerer en spesifikk fargeresept og beskriver fargen visuelt. Den er ikke avhengig av begrensninger påvirket av pigmenter, lys eller nervesignaler

NCS - Natural Colour System
Er Europas ledende fargesystem!
Systemet brukes til farge kommunikasjon over hele verden. Det skjer innenfor de fleste bransjer og på alle nivåer i fargevalgs prosessene, fra analyse og ide, til det ferdige kontrollerte produktet. Kort sagt kan NCS brukes i alle sammenhenger hvor farger skal vurderes hver for seg og i en sammenheng, og hvor valget av farger er viktig.

Les mer om farger og NCS systemet her