Norwegian Colour Senter AS

Norwegian Colour Senter AS er et unikt kompetansesenter for farger og fargevalg.
For alle profesjonelle fargeplanleggere innen alle bransjer og fagfelt, med stor kunnskap om en rekke fargesystemer og farge-planleggingsverktøy.

Fargevifter og Designer Tools
Studiemateriell 

Gå direkte til ncscolour.no

Studiemateriellet har blitt produsert for å være brukervennlig og relevant for en stor gruppe ulike brukere av farger – uansett om det er en student eller på et profesjonelt nivå.
Fargeøvelsene passer både på kreative og vitenskapelige nivåer.

Øvelser med høy kvalitet
Studiemateriellet som blir benyttet i de praktiske oppgavene på kursene, er pedagogisk oppbygget og av høy kvalitet. Øvelsene er også et uunnværlig hjelpemiddel i moderne fargeundervisning.

          

Demonstrasjonsmateriell
- Alle individuelle øvelser finnes også som demo-materiell med prøver i større format for montering på plansje eller flanellkartong. Bare fargeprøver og instruksjon medfølger. Prøvene er tilpasset plansjestørrelse 50x70cm

          

 

Studiemateriellet er over et bredt spekter med mange flotte og lærerike øvelser og oppgaver. Dette innebærer elev-øvelser i mange ulike nivåer, litteratur og bøker, hjelpemidler, fargehjul, fargevifter og designer tools, plakater o.l.
ELEV-øvelsene gjør det mulig å jobbe med ekte fargeprøver. I en nøye planlagt rekkefølge av interessante prosesser, trener studiematerialet øyet til å kjenne igjen likheter og forskjeller blant farger. Dette utvikler de nødvendige kunnskapene som behøves for å systematisk sortere, beskrive og kommunisere egenskaper hos farger med hjelp av ord og symboler - øyet blir "sorteringsmaskinen". Poenget er å observere fargene og kunne beskrive hva man ser.
NCS elev-øvelser skal gi studenter/elever kunnskap om fargelære og hvordan NCS-systemet fungerer. Øvelsene er inndelt i ulike grupper: Hvordan NCS fungerer del 1 og 2, farger med likheter og relasjoner og ulike kontraster.
Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 og step 6.

Les mer om elev-øvelser i moderne fargeundervisning.

Komplett kurs og undervisningsplan

Mer informasjon om tilgjengelig Studiemateriell - finner du her

Student?