Sertifisert Fargerådgiver

Norges FargeAkademi er den eneste skolen i Norge som gir deg denne tittelen!

Les videre om våre forslag til ulike kursprogram og undervisning.

 

 

Ved å ta flere kurs eller et kursprogram hos Norges FargeAkademi, kan du erverve kurspoeng og få tittelen: Sertifisert Fargerådgiver.

Norges FargeAkademi er den eneste skolen i Norge som gir denne tittelen.

Sertifisert Fargerådgiver
20 kurspoeng

Sertifiseringen oppnås ved å ta flere kurs eller følge et kursprogram hos NCS Norges FargeAkademi.

Hvert kurs gir et antall kurspoeng, og for å oppnå tittelen Sertifisert Fargerådgiver må ha totalt 20 kurspoeng.

Sertifiseringen bekrefter teoretisk og praktisk kunnskap, og rett til å benytte Norges FargeAkademis sertifiseringslogo i egen markedsføring. Sertifiseringsbevis utstedes etter oppnåelse av 20 kurspoeng.

Man kan velge å ta kursene over flere år og i den rekkefølge man ønsker.
Norges FargeAkademi har som målsetting å tilrettelegge og presentere nye kurs etter markedets behov, og det vil i løpet av de neste årene komme flere interessante kurs.

Å bli en Sertifisert Fargerådgiver vil gi en unik mulighet til å utvikle fargeekspertise, utvise ferdighetene dine og få profesjonell anerkjennelse innen fagfeltet. 

Anerkjent ekspertise
Norges FargeAkademi er ledende innen fargeopplæring og har et sterkt rykte for å tilby høykvalitetskurs som gir deltakerne nødvendig kunnskap og ferdigheter innen fargehåndtering. Å bli sertifisert gjennom oss gir en betydelig grad av profesjonell anerkjennelse og troverdighet i bransjen.

Omfattende opplæring
Våre kurs er grundig utformet for å dekke alle aspekter av fargehåndtering, inkludert teori, praksis og applikasjoner på ulike felt som design, arkitektur, interiør mm.

Kontinuerlig læring og utvikling
Vi utvikle hele tiden nye og lærerike kurs innen alle nivåer og spesialiseringer.

Profesjonell nettverksbygging
Gjennom deltakelse på våre kurs og arrangementer får du mulighet til å møte og samarbeide med andre fageksperter, designere, arkitekter og bransjepersonell. Dette åpner dørene for verdifulle nettverksmuligheter, samarbeid og karrierevekst innen fargefeltet.

Karrierefordeler
Å bli/Være Sertifisert Fargerådgiver gir deg en konkurransedyktig fordel på arbeidsmarkedet. Arbeidsgivere og kunder verdsetter sertifisert ekspertise og søker ofte etter kvalifiserte fargekonsulenter til fargevalg og designbeslutninger.

 

Forslag til ulike kursprogram -
dette er kun forslag men det er fullt mulig å sette sammen kurs slik du selv måtte ønske for å oppnå 20 kurspoeng (kursprogrammene er ikke dekket av lånekassen).

Program 1
• NCS Basis Fargesystematikk og fargesammensetning. 2-dagers kurs. Online 5 kurspoeng / fysisk kurs 5,5 kurspoeng
• Historiske farger og stilhistorie. 1 dag. 2,5 kurspoeng
• forteller- riktig farge er avgjørende! Fargepsykologi. 1 dag. Online eller fysisk kurs 2,5 kurspoeng
• NCS Fordypningskurs i farger. 3-dagers kurs. 9,5 kurspoeng
• Fordypning i Le Corbusiers fargeklaviaturer. 1 dag, Online 2 kurspoeng / fysisk kurs 2,5 kurspoeng

Program 2
• Fargerådgiver INTERIØR. 2-dagers kurs. 5,5 kurspoeng
• Avansert paletter, fargesetting og trender i interiør. 5,5 kurspoeng
• forteller- riktig farge er avgjørende! Fargepsykologi . 1 dag. Online eller fysisk kurs 2,5 kurspoeng
• Historiske farger og stilhistorie. 1 dag. 2,5 kurspoeng
• Farger og opplevelse i fokus - utstillingsdesign/Retail design. 1 dag, ONLINE. 2,5 kurspoeng
• Fordypning i Le Corbusiers fargeklaviaturer. 1 dag, Online 2 kurspoeng / fysisk kurs 2,5 kurspoeng

Program 3
• Basis Fargesystematikk og fargesammensetning. 2-dagers kurs. 5,5 kurspoeng
• EXTERIØR utvendig fargesetting og fargevalg. 2-dagers kurs. 5,5 kurspoeng
• NCS Fordypningskurs i farger. 3-dagers kurs. 9,5 kurspoeng

Program 4
• EXTERIØR utvendig fargesetting og fargevalg. 2-dagers kurs. 5,5 kurspoeng
• Basis Fargesystematikk og fargesammensetning. 2-dagers kurs. Online 5 kurspoeng / fysisk kurs 5,5 kurspoeng
• Praktisk fargesetting av samtidsarkitektur. 1 dag. 2,5 kurspoeng
• Praktisk fargesetting av Historisk interiør og eksteriør. 2-dagers kurs, 5,5 kurspoeng
• Fordypning i Le Corbusiers fargeklaviaturer. 1 dag, Online 2 kurspoeng / fysisk kurs 2,5 kurspoeng

 

Målet med kurs og utdannelse hos NCS - Norges FargeAkademi er å benytte en dypere forståelse for hvor viktige fargenes roller er i ulike sammenhenger og hvordan man har dem.
Alle som bruker farger som et verktøy i sitt arbeid, i sine studier eller forskning, har behov for denne kunnskapen

Alle kurs og kurspoeng

Våre anbefalinger/startpakker

Ønsker du å melde deg på kurs? - send en epost til kurs@fargeakademiet.no , merk med Sertifisert fargerådgiver og ønsket kursdato.