Vårt mål

Mer kunnskap og dypere forståelse for farger

Farger brukes til gjenkjennelighet (firmalogoer / profilering), offentlig informasjon (postkasser / skilt / veimerking), for å uttrykke et bestemt miljø, en bestemt smak, en bestemt kvalitet. Eller for å vekke en bestemt assosiasjon, en bestemt status, en bestemt seremoni. Farger kan  brukes i alle sammenhenger hvor farge skal vurderes hver for seg og i en sammenheng, og hvor valget av farger er viktig.

Vårt mål er og gi deg mer kunnskap og en dypere forståelse for farger og bruken av dem!

Målet med utdannelsen i NCS-systemet (Natural Colour System®©) er å oppnå en dypere forståelse for hvor viktig fargenes rolle er i ulike sammenhenger. Alle som bruker farge som et viktig verktøy i sitt arbeide eller i sine studier og forskning, har behov for denne kunnskapen. Så hvis du f.eks er arkitekt eller designer og arbeider med innredning, produkt- og grafisk design, eller om du er frisør, blomsterdekoratør, maler, trykker eller kanskje arbeider innen nærings- eller legemiddelindustrien, har du stor nytte av å lære deg NCS-systemet.


NCS- Natural Colour System®© er basert på en lang tradisjon av fargeforskning og stammer fra kunnskap om og forståelse for farge ut i fra ulike perspektiv. 

NCS Studiemateriell

Bruksområder

Historikk

NCS systemforklaring

 

Målet med kurs og utdannelse hos NCS - Norges FargeAkademi er å oppnå en dypere forståelse for hvor viktig fargens rolle er i ulike sammenhenger og hvordan man benytter dem.
Alle som bruker farger som et verktøy i sitt arbeid, i sine studier eller i forskning, har behov for denne kunnskapen.

  • Har du behov for å få påfyll og inspirasjon?
  • Har du behov for å tilegne deg mer kunnskap om farger?
  • Har du behov for å repetere og knytte fargekunnskaper opp mot egne erfaringer?
  • Har du behov for å kunne argumentere for fargevalg?
  • Har du behov for å bli bedre som fargeveileder ovenfor kundene?
  • Har du behov for å styrke egen fargeevne?
  • Har du behov for å lære om NCS systemets unike egenskaper som fargeverktøy?
  • Har du behov for å oppdatere og repetere NCS-kunnskapene?
  • Har du behov for å lære om fargepsykologi?
  • Har du behov for å få kunnskap om NCS hjelpemidler/verktøy?