Kurs i fargebruk og krav til kontraster i bygg og uteområder - beregning av luminanskontrast

Hvordan du kan oppnå kravet til luminanskontrast ved bruk av farger i bygg og uteområder? 

Universell Utforming AS, KOI Fargestudio AS og NCS®© Norwegian Colour Senter AS inviterer til online og fysisk kurs. og viser deg hvordan du kan oppnå kravet til kontrast ved bruk av farger og gir eksempler på bruk av gode fargesammensetninger.

  • Kurset er praktisk lagt opp
  • Du får en innføring i hvilke krav som gjelder og får lære hvordan du kan velge farger som tilfredsstiller krav til kontrast
  • Du lærer også å beregne kontraster i eksisterende miljøer

Målgruppe

Alle som vil lære om bruk av farger, kontraster og beregninger av luminanskontrast i bygg, uteområder, skilting, osv.

Program

  • Krav til kontraster i byggteknisk forskrift, TEK17 v/ Trine Presterud, Universell Utforming AS.
  • Beregning av luminanskontrast, metoder og praktiske eksempler v/Trine Presterud, Universell Utforming AS og Therese Sandem, NCS Norwegian Colour Senter AS.
  • Hvorfor er farger viktige for oss og hvordan kan vi skape gode og målrettede fargepaletter? v/Dagny Thurmann-Moe, KOI Fargestudio AS.

Fysisk og praktisk kurs i Oslo:
Dato ikke fastsatt
Påmelding: Meld din interesse til Universell Utforming AS her
Pris: kr 2.500 pr deltaker.

Begrensede deltakerplasser.

Avmelding etter påmeldingsfristen vil ikke gi refusjon av kursavgift.
Det er begrenset antall plasser og vi praktiserer førstemann til mølla. 

Online kurs:
Dato ikke fastsatt: live nettundervisning
Påmelding: Meld din interesse til Universell Utforming AS her      
Pris: kr 2.000 pr deltager.
Kursavgiften inkluderer digital publikasjon om farger og kontraster.