Kurs i fargebruk og krav til kontraster i bygg og uteområder - beregning av luminanskontrast

Hvordan du kan oppnå kravet til luminanskontrast ved bruk av farger i bygg og uteområder? 

Universell Utforming AS, KOI Fargestudio AS og NCS®© Norwegian Colour Senter AS inviterer til online og praktisk kurs, og viser deg hvordan du kan oppnå kravet til kontrast ved bruk av farger og gir eksempler på bruk av gode fargesammensetninger.

  • Kurset er praktisk lagt opp
  • Du får en innføring i hvilke krav som gjelder og får lære hvordan du kan velge farger som tilfredsstiller krav til kontrast
  • Du lærer også å beregne kontraster i eksisterende miljøer

Målgruppe

Alle som vil lære om bruk av farger, kontraster og beregning av luminanskontrast i bygg, uteområder, skilting, osv.

Program

  • Krav til kontraster i byggteknisk forskrift, TEK17 v/ Trine Presterud, Universell Utforming AS.
  • Beregning av luminanskontrast, metoder og praktiske eksempler v/Trine Presterud, Universell Utforming AS og Therese Sandem, NCS Norwegian Colour Senter AS.
  • Hvorfor er farger viktige for oss og hvordan kan vi gode og målrettede fargepaletter? v/Sarah Leszinski, KOI Fargestudio AS.
  • Oppgaver og praktisk øving (onlinekurs = viser fremgangsmåter).

    Trapp UU 

Her finner du en komplett kurs og undervisningsplan med informasjon om hvor, når og hva. 

Fysisk og praktisk kurs i Oslo:
Pris: kr 2.400 pr deltager.
Begrensede deltagerplasser.

Online kurs:Teams, live nettundervisning
Påmeldingslenk: Meld din interesse til Universell Utforming AS her
Pris: kr 2.000 pr deltager.
Kursavgiften inkluderer digital publikasjon om farger og kontraster.

Avmelding etter påmeldingsfristen vil ikke gi refusjon av kursavgift.
Det er begrenset antall plasser og vi praktiserer førstemann til mølla. Dersom kurset må avlyses, vil du få beskjed om dette senest 1 uke før kursstart. Det tas forbehold om uforutsette hendelser for kursleder, som sykdom el.