NCS Grunnleggende Basis-kurs

NCS Fargeskolen kurs Basis

Kurset tar sikte på å gi en grundig innføring i NCS - systemets oppbygging og virkemåte.
Kurset inneholder både teori og praktiske øvelser som skal gi god trening i å bruke systemet og egen fargeevne.

Innhold

NCS Basis kurs fokuserer på styrking av egen fargeevne.
Kurset gir en grunnleggende forståelse om farge, andre fargesystemer og fargenes egenskaper, som vil være til hjelp i fargeplanleggingen uansett hvilken bransje eller fagfelt man jobber innenfor.

Du får grundig innføring i NCS-systemets oppbygning og virkemåte. Da får du kunnskapen til å utnytte NCS-systemets unike egenskaper for å skape harmoni, kontraster og relasjoner i fargesammensetningen, og skal kunne kommunisere dette på en profesjonell måte.

 I NCS-systemet og i NCS-kodene finnes en fasit for sammensetning av nyanser og fargekombinasjoner - dette temaet er sentralt i kurset!

Kurset omfatter mange aktuelle temaer

 • Grundig innføring i NCS-systemets oppbygning og virkemåte
 • Grundig trening av egen fargeevne
 • Profesjonell argumentasjon for fargevalg
 • Fargesammensetning og planlegging i interiør
 •  Kontraster
 • Fargelære og fargefenomener
 • Nøytrale gråfarger
 • Konvertering mellom ulike fargesystemer
 • Bruk av ulike lyskilder og fargenes refleksjonsfaktor (krav til Luminanskontrast, Universell utforming)
 • Kort om utvendige fargevalg (fasade og staffasje)
 • Praktiske fargeverktøy, hjelpemidler, løsninger

Kurset kvalifiserer til å delta på NCS Fordypningskurs, et tilbud til de som ønsker å gå dypere inn i forståelsen av farger. Etter endt kurs vil deltager motta NCS Kompetanse bevis

Ønsker du å melde deg på - send en mail til kurs@fargeakademiet.no  , merk mail med Basis kurs.