Kine Angelo

Kine Angelo

Interiørarkitekt, fargeforsker og universitetslektor ved Institutt for arkitektur og teknologi ved Fakultetet for arkitektur og design, NTNU i Trondheim.

Hun har 15 års praksis som interiørarkitekt i Norge, med ekspertise innen fargesetting i arkitektonisk kontekst - både interiører og eksteriører. Siden 2010 har hun primært jobbet som fargedesigner og holdt fargekurs, foredrag og workshops for utdanningsinstitusjoner, organisasjoner, bedrifter og kommuner. Hun jobber aktivt for økt fargekompetanse – både nasjonalt og internasjonalt, enten som styremedlem ved Light & Colour Group og Forum Farge, gjennom formidling i media og faglige fora, eller gjennom arbeider med fargeveiledere og fargepaletter for byer, borettslag og enkeltstående bygninger.  Hun bruker NCS-systemet som verktøy gjennom hele designfasen

Kursleder for: Fordypningskurs i farger