Mette L`orange

Mette er arkitekt MNAL og billedkunstner med utdanning fra Oxford Brooks University, Arkitekthøgskolen i Oslo og Statens Kunstakademi.

Hun har praktisert blant annet hos Niels Torp Arkitekter as og ledet Institutt for Romkunst i 12 år. Nylig avsluttet hun professorater i farge ved Universitetet i Bergen, Fakultet for Kunst, musikk og design, og ved Kunsthøgskolen i Oslo. Egen praksis (A-H-A) i feltet mellom kunst og arkitektur, og også kulturminnevern, har farge som fokus, fra maleri til fargesetting av arkitektur på ulike nivåer. (Rom/hus/gate/område/by). Hun er fagskribent og fagforfatter og formidler av fargens potensiale gjennom en rekke foredrag. Bok: «Farger i arkitekturen. Byen, stedet, gata». Scandinavian press 2008.
Mette L´orange er styreleder i Forum Farge, Norges nettverk for fargeforskning og praksis.