Molly og Mette

Ved vår administrasjonsavdeling finner du Molly og Mette.
De har full kontroll på alle administrative oppgaver.
Begge to ivaretar og bidrar i den daglige driften med varierte arbeidsoppgaver.