Molly og Mette

Ved vår administrasjonsavdeling finner du Molly og Mette.

De har begge full kontroll på alle administrative oppgaver.
Begge to ivaretar og bidrar i den daglige driften med varierte arbeidsoppgaver. 123