Christel Eline Wigen Grøndahl

Christel Eline Wigen Grøndahl

Christel Eline Wigen Grøndahl er master i kunsthistorie fra UiO og har jobbet i nettportalen Bygg og Bevar med informasjon til huseiere med gammelt hus i 10 år.

Bygg og Bevar er et samarbeid mellom Klima- og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening. Engasjementet hennes for malerfaget og fargelære er stort. Hun har tidligere jobbet som rekvisittmaker og kulissemaler blant annet på den Norske Opera.