Historiske farger og stilhistorie

Kurset omhandler fargesetting og tradisjonell maling i den norske byggetradisjonen og i stilhistorien - har de fortsatt relevans i vår tid?

På dette kurset ser vi på fargebruk og stilhistorien med spesielt vekt på 1800-tallet og frem til vår tid.
Opp gjennom byggeriets historie har ressurstilgang vært avgjørende for byggeskikken. 
Tilgjengelighet har også preget fargesettingen av bygningene, både utvendig og innvendig.
Farger har også vært forbundet med symbolikk og egenskaper utover de estetiske.
Handel mellom nasjoner og inspirasjon fra berømte bygninger har gitt stilperioder med klare fargepreferanser.

I nyere tid har farge fått en plass i kunst- og arkitekturteoriene. 

Innhold

  • Kurset ser nærmere på fargesettingen i den norske byggetradisjonen og i stilhistorien fra 1800-tallet og opp mot vår tid.
  • Vi går igjennom pigmenttyper og malinger, og ulike bruksområder for malingstypene.
  • Vi lærer om ulike kvaliteter og verktøy.
  • Har tradisjonelle farger og malingstyper en plass i fremtidens byggeri?

Kursleder 

Christel Eline Wigen Grøndahl har Master i kunsthistorie fra UiO, har en Master i arkitekturvern fra AHO og har
jobbet i nettportalen Bygg og Bevar med informasjon til huseiere med gamle hus i 10 år.

Bygg og Bevar er et samarbeid mellom Klima- og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening. Hun er Sertifisert Fargerådgiver og Daglig leder for Akershus
Bygningsvernsenter avd. MiA, Museene i Akershus. 
Engasjementet hennes for malerfaget og fargelære er stort.
Hun har tidligere jobbet som rekvisittmaker og kulissemaler blant annet på den Norske Opera.

      Jugend 500pix Bygg og Bevar

Ønsker du å melde deg på kurset? - send en epost til kurs@fargeakademiet.no  , merk med Historiske farger og stilhistorie og ønsket kursdato.

Se en fullstendig oversikt med pris, tid og sted 

Praktisk informasjon